Strategisk Kompetensutveckling

Vi designar utbildningen för att skapa affärsnytta, men för att kunna göra det behöver vi förstå er målbild: Vilken effekt vill ni få ut av utbildningen? Finns det vanor vi behöver ändra på? Hur mäter vi och följer upp?

Vi hjälper de som vill åstadkomma hållbar förbättring. Genom små och smarta åtgärder i vardagen såväl som omfattande förändringsarbeten.

Vi har levererat utbildningar sedan 1996, men vår historia börjar innan dess. Astrakans historia är också Astrakanmetodens historia. Metoden är idag den mest etablerade när det gäller processbaserad verksamhetsutveckling i Sverige. Sedan 80-talet har den utvecklats och förvaltats av post-telestyrelsen, Ericsson, Försvarsmakten, SISU m.fl. Idag förvaltas oden av utbildningsbolaget Astrakan.
Det här har gett oss ett speciellt nätverk och kundkrets där många har lång yrkeserfarenhet och högre utbildning. Astrakankunder ansvarar ofta för utvecklingen av olika delar av verksamheten och rapporterat direkt till ledningen.Våra utbildningsområden

Digitaliserad Träning
Ledarskapsutbildning
Verksamhetsutveckling
Projektledarutbildning
Agila metoder
Kravhantering
Affärsutveckling
Programmering
Säljutbildning
Föreläsningar och seminarier

De digitala utbildningsbevisen distribueras med hjälp av TRUE - en tjänst för säkra digitala dokument. Klicka för att se och verifiera ett diplom eller certifikat.